Czym jest ubezpieczenie na życie i dożycie?

Ubezpieczenie na życie i dożycie to rodzaj ubezpieczenia długoterminowego, które łączy w sobie dwie funkcje – ochronną i oszczędnościową. Najczęściej polisy tego rodzaju zawierane są z myślą o zagwarantowaniu sobie zaplecza finansowego na późne lata swojego życia lub dla zapewnienia środków finansowych dla swoich najbliższych – na wypadek śmierci.

Dlaczego warto mieć polisie na życie i dożycie?

Tego typu polisy to nie tylko zabezpieczenie dla Ciebie, ale także Twoich najbliższych wskazanych w umowie polisy. W ramach ubezpieczenia możesz liczyć na pomoc, gdy przytrafi Ci się coś nieprzewidzianego jak np. ciężka choroba lub wypadek samochodowy, gdy konieczny będzie Twój pobyt w szpitalu. W przypadku Twojej śmierci Twoi najbliżsi również mogą liczyć na wsparcie finansowe w takiej sytuacji osoby wskazane przez Ciebie w polisie jako uprawnione do świadczenia dostaną pieniądze bezpośrednio od ubezpieczyciela – bez postępowania spadkowego i zbędnych wizyt w sądach. Gdy ubezpieczyciel zostanie poinformowany o takim zdarzeniu, to zgodnie z przepisami ma na wypłatę 30 dni. W przypadku postępowania spadkowego nie da się określić, jak długo potrwa cała procedura.

Kolejną korzyścią płynącą z ubezpieczenia na życie i dożycie jest gromadzenie oszczędności. Jeśli dożyjesz do końca trwania Twojej polisy, zostanie Ci wypłacona kwota, którą ustaliłeś w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia. Co zrobisz z zaoszczędzonymi pieniędzmi będzie zależeć wyłącznie od Ciebie.
 

Zadbaj o swoją przyszłość

Brak ubezpieczenia na życie może oznaczać zdanie się na pomoc bliskich, którzy nie zawsze mają wystarczające środki finansowe na leczenie bądź rehabilitację, a świadczenia udzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą okazać się bardzo ograniczone w sytuacji kiedy będziesz potrzebował leczenia w nagłych przypadkach.

Ubezpieczenie na życie Warta Bezpieczna Przyszłość zapewnia ochronę życia i zdrowia na wypadek rożnych niespodziewanych zdarzeń losowych, zabezpiecza finansowo Ciebie i Twoich bliskich oraz zapewnia Ci w przyszłości dodatkowe środki, które możesz przeznaczyć na dowolny cel (np. jako zabezpieczenie na emeryturę, realizację marzeń czy spłatę kredytu).

Mając ubezpieczenie na życie możesz liczyć na:

  • zabezpieczenie bliskich na wypadek Twojej śmierci - wskazanej osobie uprawnionej wypłacone zostanie świadczenie bez postępowania spadkowego i podatku,
  • kapitał na przyszłość - wypłata określonej w umowie kwoty na koniec okresu ubezpieczenia,
  • pomoc w razie wypadku lub choroby - szeroka lista umów dodatkowych pozwoli Ci zadbać o budżet domowy w przypadku problemów ze zdrowiem, np. w razie pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania czy po wypadku,
  • możliwość inwestowania dodatkowych środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zarządzane przez Wartę.

Pamiętaj, że umowę podstawową na życie i dożycie możesz zawrzeć na czas określony od 10 do 25 lat, i nie dłuższy niż do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu 70 lat.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem dodatkowych środków w celu pomnożenia kapitału to doskonałym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z umowy dodatkowego ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Więcej o inwestowaniu w fundusze kapitałowe możesz dowiedzieć się u jednego z naszych Agentów.

Wyróżniamy  6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych przez naszych ekspertów:

• Warta Bezpieczny

• Warta Papierów Dłużnych

• Warta Obligacji Rynków Wschodzących

• Warta Stabilnego Wzrostu

• Warta Akcji Polskich 2

• Warta Akcji Światowych 2

 

Pamiętaj!

Musisz wiedzieć, że inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane jest z ryzykiem utraty kapitału w razie spadku wartości jednostek uczestnictwa. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa UFK może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że suma wypłacona w przypadku wykupu może być niższa od sumy wpłaconych składek. Umowa dodatkowa z UFK związana jest z opłatami.